Menschenrechte

Indem Groepen.nl selbst ein Urteil bei diesem Ausschuss anfordert und das Urteil als Leitfaden verwendet, verhindert es, dass Kunden dies möglicherweise selbst tun müssen. Die erste Reaktion des Ausschusses war: „Seltsam, aber äußerst angenehm, dass Sie uns im Voraus kontaktiert haben“, so der Ausschuss. Im November 2018 wurde ausführlich mit dem Ausschuss darüber diskutiert, ob bestimmte Gruppen in einigen Gruppenunterkünften ausgeschlossen werden dürfen oder nicht. „Es kommt zum Glück nicht oft vor, dass tatsächlich Probleme entstehen, aber es ist eine Tatsache, dass nicht jede Unterkunft für jede Zielgruppe geeignet ist oder dass jeder Besitzer mit jeder Zielgruppe umgehen kann“, sagte Rob Ansen, Eigentümer des Zentrums für Gruppenunterkünfte. „Wir wollten nicht abwarten, sondern proaktiv handeln. Manchmal stoßen wir auf das Problem, dass spezifische Gruppen nicht in der von ihnen gewünschten Gruppenunterkunft untergebracht werden können und sich deshalb diskriminiert fühlen.“

 

Auf Groepen.nl werden über 750 Gruppenunterkünfte angeboten. In einigen Fällen müssen bestimmte Gruppen abgelehnt werden können, und dabei stößt man schnell auf das verfassungsmäßige Recht auf Gleichbehandlung. Darf man also schon bevor eine Buchung offiziell zustande kommt, bestimmte Gruppen den Zugang verweigern? „Das ist also in einigen Fällen erlaubt, aber nicht aufgrund des Geschlechts“, so der Ausschuss. Jugendgruppen zum Beispiel können in einigen Fällen besser anderswo untergebracht werden, während Männergruppen nicht aufgrund des Geschlechts abgelehnt werden dürfen.

 

„Wir möchten allen die bestmögliche Unterkunft anbieten, damit der Spaß an diesem im Allgemeinen recht kostspieligen Gruppenurlaub weitestgehend gewährleistet ist. Das gelingt uns in fast allen Fällen. Wir streben immer nach der maximalen Zufriedenheitsbewertung, also gehen wir auch in diesem Fall einen Schritt weiter im Interesse unserer Kunden und unserer Hausbesitzer. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, das Risiko einer möglicherweise negativen Entscheidung in Kauf zu nehmen, um der Klarheit willen.“ Das Urteil ist mittlerweile bekannt und schafft zumindest Klarheit. Groepen.nl wird dies auch in die Praxis umsetzen und ihre Beziehungen darüber informieren, was erlaubt ist und was nicht.

 

Kurz gesagt bedeutet das, dass Groepen.nl nicht mehr auf ihrer Website angibt, dass Gruppen, die ausschließlich aus Männern bestehen,

nicht zugelassen werden.“ Es ist nämlich verboten, Unterschiede aufgrund des Geschlechts zu machen. Wenn Groepen.nl jedoch bei bestimmten Unterkünften auf ihrer Website angibt, dass Gruppen, die ausschließlich aus Jugendlichen bestehen, nicht zugelassen werden, ist das erlaubt, es handelt sich nämlich nicht um eine Unterscheidung aufgrund des Alters, wie es im Sinne des WGBL (Gesetz über die Gleichbehandlung) gemeint ist.

Lesen Sie das vollständige Urteil unter https://www.mensenrechten.nl/nl/oordeel/2018-137


Groepen.nl verrast College voor de Rechten van de Mens.

Mogen jongerengroepen of groepen die uitsluitend bestaan uit mannen op voorhand worden uitgesloten voor het huren van een groepsaccommodatie? Bij jongeren is dit toegestaan, bij mannen wordt er onderscheid gemaakt op basis van geslacht en dat is verboden; aldus het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens.

 

Door zelf een oordeel bij dit college aan te vragen en het oordeel als leidraad te gebruiken, voorkomt Groepen.nl dat klanten dit wellicht zelf moeten doen. “Apart maar bijzonder prettig dat u ons op voorhand hierover benadert” was de eerste reactie van het College. In november 2018 is er dan ook uitgebreid met het College gediscussieerd over de vraag of het uitsluiten van bepaalde groepen in sommige groepsaccommodaties mag of niet. “Het komt gelukkig niet vaak voor dat er daadwerkelijk problemen ontstaan maar het is een feit dat niet iedere accommodatie geschikt is voor iedere doelgroep of dat iedere eigenaar overweg kan met iedere doelgroep” aldus Rob Ansen, eigenaar van het Centrum voor Groepsaccommodaties. “We wilden niet afwachten maar juist proactief te werk gaan. Soms lopen we tegen het probleem aan dat specifieke groepen niet in de de door hen gewenste groepsaccommodatie terecht kunnen en zich daardoor gediscrimineerd voelen”.

 

Via Groepen.nl worden ruim 750 groepsaccommodaties aangeboden. In sommige gevallen moeten bepaalde groepen geweigerd kunnen worden en dan loop je al snel tegen het grondwettelijke recht van gelijke behandeling aan. Want mag je al voordat een boeking officieel tot stand komt bepaalde groepen de toegang verbieden? “Dat mag dus wel in een aantal gevallen, maar niet op basis van geslacht” aldus het College. Jongerengroepen bijvoorbeeld, kunnen in een aantal gevallen beter ergens anders ondergebracht worden, terwijl mannengroepen niet op basis van geslacht geweigerd mogen worden.

 

“Wij willen iedereen de meest optimale accommodatie aanbieden waarbij het plezier van die, over het algemeen best kostbare, groepsvakantie zoveel mogelijk gewaarborgd is. Dat lukt ons in bijna alle gevallen. Wij streven altijd naar de maximale tevredenheidsscore dus ook in dit geval gaan we een stapje verder in het belang van onze klanten en onze huiseigenaren. Om die reden hebben we besloten om het risico te nemen van een eventuele negatieve uitspraak, omwille van de duidelijkheid.” De uitspraak is inmiddels bekend en geeft in ieder geval duidelijkheid. Groepen.nl gaat dit ook in praktijk brengen en zal haar relaties ook informeren over wat wel, en ook wat niet toegestaan is.

 

Kort gezegd houdt dat in dat Groepen.nl niet meer op haar website vermeldt dat groepen die uitsluitend uit mannen best

aan niet worden toegelaten.” Het is namelijk verboden onderscheid op grond van geslacht maken. Maar indien Groepen.nl bij bepaalde accommodaties op haar website vermeldt dat groepen die uitsluitend uit jongeren bestaan niet worden toegelaten is dat wel toegestaan, het is namelijk geen onderscheid op grond van leeftijd zoals bedoeld in de WGBL (Wet gelijke behandeling).

Lees de volledige uitspraak op https://www.mensenrechten.nl/nl/oordeel/2018-137

To top